Digital Utbildning i SON-R

SON-R, Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test, är ett ickespråkligt begåvningstest som finns i två versioner. Den ena versionen består av 6 deltest och är normerat i åldersgruppen 2 -8 år och den andra består av 4 deltest och är normerat i åldersgruppen 6-40 år. SON-R är lättillgängligt och mycket användbart som komplement till Wechsler-skalorna då det finns ett behov av ett ickespråkligt instrument; exempelvis vid utredning av personer med flerspråkighet, hörselnedsättning eller kommunikativa svårigheter. Behörighetskrav för att använda instrumentet är leg psykolog eller PTP-psykolog under handledning.

Sagt om utbildningen:

"Tack för en mycket lärorik och inspirerande dag om SON-R! Din stora erfarenhet och kunskap om SON och de olika fallexemplen gav en bra start för att börja använda testet. Möjligheten till konsultation av dig gör också att det blir lättare att komma igång med det."


I utvärdering av andra digitala utbildningar av samma  arrangör framkommer att samtliga deltagare som svarat upplevde det digitala formatet bättre eller mycket bättre än de förväntat sig.

Utbildningen består av en grundkurs (motsvarande en heldag) och en fördjupningskurs (halvdag). Grundkursen syftar till att ge deltagarna kunskaper i att administrera och tolka testinstrumenten SON-R 6-40 och SON-R 2-8.  Grundkursen erbjuder en gedigen genomgång av SON-R. Administreringshänvisningar till båda versionerna kommer att gås igenom och vid behov kommer skillnaderna mellan det nyligen normerade SON 2-8 och den tidigare versionen SON 2 1/2 - 7 att beröras. Testets normering, reliabilitet och validitet kommer att diskuteras, samt dess styrkor och begränsningar.  Vidare kan det finnas utrymme att, avidentifierat, diskutera egna utredningar där man har använt eller funderar på att använda SON-R. Om deltagarna inte har med sig egna utredningar kan kursledaren komma att presentera egna fallbeskrivningar som underlag för gemensam diskussion. Efter utbildningen förväntas deltagarna kunna administrera och tolka de båda versionerna av SON-R. I priset ingår också möjlighet till en timmes handledning utifrån SON-R via telefon med kursledaren inom 4 månader efter utbildningen.

Fördjupningskursen syftar till att fördjupa kunskaperna att tolka SON-R. Deltagarna förväntas ta med sig avidentifierade utredningar och testresultat från SON-R, vilka diskuteras i seminarieform i gruppen.

Grundkursen vänder sig både till dig som börjat använda SON-R i viss mån och till dig som ännu inte börjat använda testinstrumentet och som önskar en gedigen genomgång av SON-R. Fördjupningskursen vänder sig till dig som tidigare gått grundkursen, men också till dig som på egen hand lärt dig att administrera SON-R, men önskar fördjupa dina kunskaper gällande att tolka resultaten. Du kan naturligtvis välja att enbart gå grundkursen, eller om du är van användare av SON; att anmäla dig enbart till fördjupningskursen.

Kursledare är Johanna Hellberg, som har stor erfarenhet av att använda båda versionerna av SON-R och som genomfört en valideringsstudie av SON-R 2 ½-7 inom ramen för specialistutbildning för psykologer.

Utbildningen vänder sig enbart till leg psykologer och PTP-psykologer.

Kommande utbildning i SON-R kommer att ges i digitalt format via Zoom. Upplägget är anpassat efter detta och grundkursen ges under två förmiddagar efter varandra. Deltagarna rekommenderas att använda eftermiddagen dag 1 till att prova på något deltest, om man har tillgång till testmaterialet. Med andra ord kan man med fördel planera in en testning eller boka in tid med en kollega eller vän som vill ställa upp som "test-kanin". 
För att möjliggöra givande diskussioner under fördjupningskursen kan gruppen delas i två mindre grupper. Ange därför om du föredrar att delta på förmiddagen eller eftermiddagen.
Om du känner dig osäker på att använda Zoom så kan det att finnas möjlighet att ha ett "test-möte" några dagar innan utbildningen.  Då får du möjlighet att testa tekniken och får guidning i hur du använder programmet. Lämna ett meddelande till kursledaren om du är intresserad av detta.

Grundkurs

Datum:   Torsdag 27 maj och fredag 28 maj 2021
Tid: 9-12
Plattform: Digitalt via Zoom 
Pris: 3 500 kr exl moms. 

Fördjupningskurs

Datum:  Onsdag 14 april 2021 eller torsdag 23 september
Tid: 9-12 eller 13-16
Plattform: Digitalt via Zoom
Pris: 2 000 kr exl moms. 

Observera att samma kurs ges vid två olika tillfällen (14/4 och 23/9). 

Du får möjlighet att önska om för-eller eftermiddag passar dig bäst.

Anmälan: Genom formuläret nedan. Lämna gärna ett meddelande med information om i vilken utsträckning du börjat använda SON-R och om du endast använder ett av instrumenten. Glöm inte att kryssa i vilket/vilka datum du vill anmäla dig till. Vid anmälan till både grund- och fortsättningskurs samtidigt ges 500 kr rabatt.

Antalet deltagare beräknas vara mellan 5-10 personer för att möjliggöra fördjupande diskussioner kring egna fall.  Bekräftelse lämnas via e-mail till deltagarna senast två veckor innan kursdatum, då faktura också skickas ut. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega.


Utbildningen kan också ges som uppdragsutbildning och då anpassas efter era behov och eventuellt kombineras med handledning.
Vid frågor, tveka inte att maila johanna (at) psykologkonsultation.se

Anmälan till SON-R via Zoom

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.