Digital Utbildning i SON-R

Intresserad av info om framtida utbildningar för psykologer? Anmäl dig till nyhetsbrevet så håller du dig uppdaterad!

SON-R, Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test, är ett ickespråkligt begåvningstest som finns i två versioner. Den ena versionen består av 6 deltest och är normerat i åldersgruppen 2 -8 år och den andra består av 4 deltest och är normerat i åldersgruppen 6-40 år. SON-R är lättillgängligt och mycket användbart som komplement till Wechsler-skalorna då det finns ett behov av ett ickespråkligt instrument; exempelvis vid utredning av personer med flerspråkighet, hörselnedsättning eller kommunikativa svårigheter. Behörighetskrav för att använda instrumentet är leg psykolog eller PTP-psykolog under handledning.

Sagt om utbildningen:

"Tack för en mycket lärorik och inspirerande dag om SON-R! Din stora erfarenhet och kunskap om SON och de olika fallexemplen gav en bra start för att börja använda testet. Möjligheten till konsultation av dig gör också att det blir lättare att komma igång med det."Utbildningen består av en grundkurs (motsvarande en heldag) och ett fördjupningsseminarium (halvdag). Grundkursen syftar till att ge deltagarna kunskaper i att administrera och tolka testinstrumenten SON-R 6-40 och SON-R 2-8.  Grundkursen erbjuder en gedigen genomgång av SON-R. Administreringshänvisningar till båda versionerna kommer att gås igenom och vid behov kommer skillnaderna mellan det nyligen normerade SON 2-8 och den tidigare versionen SON 2 1/2 - 7 att beröras. Testets normering, reliabilitet och validitet kommer att diskuteras, samt dess styrkor och begränsningar.  Vidare diskuteras också de utmaningar det innebär att utreda och bedöma personer med språk eller kulturell bakgrund som skiljer sig från den kultur som våra testinstrument är utvärderade i eller när testperson och testledare har olika kulturell bakgrund.

Efter utbildningen förväntas deltagarna framför allt att kunna administrera, och till viss del tolka de båda versionerna av SON-R. Fokus ligger på SON-R som instrument, men utbildningen utgör också en bra grund när det gäller neuropsykologisk utredning generellt och speciellt utredning av personer som har en annan språklig/kulturell bakgrund än den svenska.

I priset ingår också möjlighet till en timmes handledning utifrån SON-R via telefon med kursledaren inom 4 månader efter utbildningen.

Fördjupningseminariet syftar till att fördjupa kunskaperna att tolka SON-R. Deltagarna förväntas ta med sig avidentifierade utredningar och testresultat från SON-R, vilka diskuteras i seminarieform i gruppen.

Grundkursen vänder sig både till dig som börjat använda SON-R i viss mån och till dig som ännu inte börjat använda testinstrumentet och som önskar en gedigen genomgång av SON-R. Fördjupningsseminariet vänder sig till dig som tidigare gått grundkursen, men också till dig som på egen hand lärt dig att administrera SON-R, men önskar fördjupa dina kunskaper gällande att tolka resultaten. Du kan naturligtvis välja att enbart gå grundkursen, eller om du är van användare av SON; att anmäla dig enbart till fördjupningsseminariet.

Kursledare är Johanna Hellberg, som har stor erfarenhet av att använda båda versionerna av SON-R och som genomfört en valideringsstudie av SON-R 2 ½-7 inom ramen för specialistutbildning för psykologer, samt är delaktig i ett forskningsprojekt i Bhutan och ett i Georgien där SON-R används för att studera barns kognitiva utveckling.

Utbildningen vänder sig enbart till leg psykologer och PTP-psykologer.

Kommande utbildningar i SON-R kommer att ges i digitalt format via Zoom. Upplägget är anpassat efter detta och grundkursen ges under två förmiddagar efter varandra. Deltagarna rekommenderas att använda eftermiddagen dag 1 till att bekanta sig med testmaterialet, om man har tillgång till det.
För att möjliggöra givande diskussioner under fördjupningsseminariet kan gruppen delas i två mindre grupper. Ange därför om du föredrar att delta på förmiddagen eller eftermiddagen. Om gruppen redan är en lämplig storlek kommer fördjupningsseminariet att ges på förmiddagen.

Grundkurs

Datum:  Tisdag 15 okt och onsdag 16 oktober 2024 

Tid: 8:30-12:00

Plattform: Digitalt via Zoom

Pris: 3 500kr ex moms

Fördjupningsseminarium

Datum:  Tisdag 1 oktober 2024  (fm 9-12)

eller tisdag 3 december (fm 9-12 eller em 13-16)  

Plattform: Digitalt via Zoom

Pris: 2 500 kr ex moms.

 Du har möjlighet att lämna önskemål om förmiddag eller eftermiddag passar dig bäst, men beroende på antalet anmälningar kan det inte garanteras.

Anmälan: Genom formuläret nedan. Lämna gärna ett meddelande med information om i vilken utsträckning du börjat använda SON-R och om du endast använder ett av instrumenten. Glöm inte att kryssa i vilket/vilka datum du vill anmäla dig till. Vid anmälan till både grundkurs och fördjupningseminaruim samtidigt ges 500 kr rabatt.

Antalet deltagare till fördjupningskursen beräknas vara mellan 5-10 personer för att möjliggöra fördjupande diskussioner kring egna fall. Länkar skickas via e-mail till deltagarna senast två veckor innan kursdatum, då faktura också skickas ut. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega. Om ni är flera från samma arbetsplats som vill delta är det en anmälan per deltagare. Det är inte tillåtet att anmäla en deltagare med intentionen att låta hela arbetsgruppen delta eller att dela länken med någon annan.

Utbildningen kan också ges som uppdragsutbildning och då anpassas efter era behov och eventuellt kombineras med handledning.
Vid frågor, tveka inte att maila johanna (at) psykologkonsultation.se

Anmälan till SON-R via Zoom

OBS! När du klickat på "skicka" kommer du att få försäkra systemet om att du inte är en robot, du måste klicka "skicka" en gång till efter det för att din anmälan ska gå iväg. Om du kommer tillbaka till första sidan så har din anmälan gått igenom, en bekräftelse kommer till angiven e-post inom några dagar.

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.