Utbildning i SON-R

SON-R, Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test, är ett ickespråkligt begåvningstest som finns i två versioner. Den ena versionen består av 6 deltest och är normerat i åldersgruppen 2 -8 år och den andra består av 4 deltest och är normerat i åldersgruppen 6-40 år. SON-R är lättillgängligt och mycket användbart som komplement till Wechsler-skalorna då det finns ett behov av ett ickespråkligt instrument; exempelvis vid utredning av personer med flerspråkighet, hörselnedsättning eller kommunikativa svårigheter. Behörighetskrav för att använda instrumentet är leg psykolog.


Sagt om utbildningen:

"Tack för en mycket lärorik och inspirerande dag om SON-R! Din stora erfarenhet och kunskap om SON och de olika fallexemplen gav en bra start för att börja använda testet. Möjligheten till konsultation av dig gör också att det blir lättare att komma igång med det."

Utbildningen består av en grundkurs (heldag) och en fördjupningskurs (halvdag). Grundkursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att administrera och tolka testinstrumenten SON-R 6-40 och SON-R 2-8. Administreringshänvisningar till båda versionerna kommer att gås igenom och skillnaderna mellan det nyligen normerade SON 2-8 och den tidigare versionen SON 2 1/2 - 7 kommer att beröras. Vidare ges tillfälle att, avidentifierat, diskutera egna utredningar där man har använt eller funderar på att använda SON-R. Om deltagarna inte har med sig egna utredningar kommer kursledaren att presentera egna fallbeskrivningar som underlag för gemensam diskussion. Efter utbildningen förväntas deltagarna kunna administrera och tolka de båda versionerna av SON-R. I priset ingår också möjlighet till en timmes handledning utifrån SON-R via telefon med kursledaren inom 4 månader efter utbildningen.

Fördjupningskursen syftar till att fördjupa kunskaperna att tolka SON-R. Deltagarna förväntas ta med sig avidentifierade utredningar och testresultat från SON-R, vilka diskuteras i seminarieform i gruppen.

Grundkursen vänder sig både till dig som börjat använda SON-R i viss mån och till dig som ännu inte börjat använda testinstrumentet. Fördjupningskursen vänder sig till dig som tidigare gått grundkursen, men också till dig som på egen hand lärt dig att administrera SON-R, men önskar fördjupa dina kunskaper gällande att tolka resultaten. 

Kursledare är Johanna Hellberg, som har stor erfarenhet av att använda båda versionerna av SON-R och som genomfört en valideringsstudie av SON-R 2 ½-7 inom ramen för specialistutbildning för psykologer.

Utbildningen vänder sig enbart till leg psykologer och PTP-psykologer.

Grundkurs

Datum:  Torsdag 24 september 2020
Tid: 9-16, lunch på egen hand kl 12-13
Plats: Konferenslokal "Utsikten", (IOGT-NTO), Vattentorget 1, Växjö. Gångavstånd från resecentrum.
Pris: 3 500 kr exl moms. Fika på förmiddag och eftermiddag ingår. Lunch på egen hand.


Fördjupningskurs

Datum:  Torsdag den 26 november 2020
Tid: 9-12
Plats: Konferenslokal "Utsikten", (IOGT-NTO), Vattentorget 1, Växjö. Gångavstånd från resecentrum.
Pris: 2 000 kr exl moms. Fika ingår. 


Anmälan: Genom formuläret nedan. Lämna gärna ett meddelande med information om i vilken utsträckning du börjat använda SON-R och om du endast använder ett av instrumenten. Glöm inte att kryssa i vilket/vilka datum du vill anmäla dig till. Vid anmälan till både grund- och fortsättningskurs samtidigt ges 500 kr rabatt.

Antalet deltagare beräknas vara mellan 5-10 personer för att möjliggöra fördjupande diskussioner kring egna fall.  Bekräftelse lämnas via e-mail till deltagarna senast två veckor innan kursdatum, då faktura också skickas ut. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega.


Utbildningen kan också ges som uppdragsutbildning och då anpassas efter era behov och eventuellt kombineras med handledning.
Vid frågor, tveka inte att maila johanna (at) psykologkonsultation.se

Anmälan till SON-R Växjö

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.