Aktuellt

2020-08-12
Efter en lång sommar slår vi upp portarna igen och ser framemot höstens färger och friska vindar. Förhoppningsvis lyckas vi tillsammans hålla smittspridningen av corona i schack så att skolor och arbetsplatser kan hållas öppna och verksamheterna komma igång igen. Under hösten kommer de utbildningar och föreläsningar som tyvärr blev inställda under våren att hållas. För psykologer blir den en utbildning i SON-R och en utbildning om språkstörning och dyslexi. Föreläsningsserien "Lågaffektivt förhållningssätt i skola och förskola" arrangeras tillsammans med Trygg Elev i oktober. 


2020-07-01

Nu står sommaren i full blom och semestern hägrar.  Den här våren blev inget som planerat och det som tidigare var ovant och otänkbart blev snabbt vardag. Att inte ta i hand eller röra vid varandra och att ha möten och samtal över videolänk blev snabbt det nya normala. Tack vare att grundskolorna har varit öppna så har det också varit ett högt arbetstempo med många genomförda skolpsykologutredningar på Hellberg Psykologkonsultation AB och jag har känt mig tacksam över varje dag jag har haft möjlighet att arbeta. 
Till hösten kommer det förhoppningsvis också vara möjligt att genomföra utbildningar och föreläsningar igen. Men innan dess... En lång skön sommar med ledighet.


2020-03-27

Vi står mitt i en tid då läget ändras dag för dag och aldrig har det varit så sant att "yesterdays paper is telling yesterdays news". Vårens utbildningar har blivit ombokade till hösten, då vi hoppas att effekten av pandemin ska ha lugnat sig. 

Det är fantastiskt att se hur arbetet med att förbereda möjligheter till distansundervisning inom grundskolan också har positiva effekter. Framförallt för den grupp av elever som har problematiskt skolfrånvaro. Plötsligt kan en del av dem vara med på videolänk och ta del av undervisningen på ett sätt som inte varit möjligt förut. Kriser leder också till utveckling.  


2019-12-04

Hösten har varit fylld av många spännande möten med elever, lärare, barn och deras föräldrar, skolledare och psykologer från alla möjliga verksamheter och från alla delar av landet. Det har stormat lite kring skolfrågorna och det lågaffektiva förhållningssättet har diskuterats både i medier, vid middagsbord och på arbetsplatserna. Anmälningarna till föreläsningsserien "Lågaffektivt förhållningssätt  i skola och förskola" strömmade in när Isak Skogstad stod i TV-rutan och hävdade att den enda beprövade erfarenhet som behövdes var hans egna 5 månader som lärare och hans egen ovilja inför att ha "stökiga elever i sitt klassrum". 

Eftersom intresset är stort för att hitta icke våldsamma och icke kränkande sätt att möta alla barn och elever, så kommer vi tillsammans med Trygg Elev att hålla föreläsningsserien "Lågaffektivt förhållningssätt i skola och förskola" under våren också. Även samarbetet med Psykolog Anna Lekberg AB fortsätter och två utbildningar för psykologer kommer att anordnas under våren. I mars "Helhetsbedömning av IF hos nyanlända" och i april "Språkstörning, dyslexi och relaterade svårigheter". Utbildning i SON-R kommer också att planeras in i vårens späckade schema och självfallet fortsätter arbetet med utredningar, handledning och skolpsykologiska insatser.

Den nya året inleds med de Lågaffektiva dagarna som denna gång hålls i Malmö och som arrangeras av Nätverket Lågaffektiva Psykologer. Kanske ses vi där?


2019-06-18

Glad sommar!

Efter en intensiv vår ser vi nu framemot sommaren. Under sommaren kommer verksamheten att flytta in i nya lokaler och till hösten startar vi upp på Norregårdsvägen 8. 

Utbildning i SON-R kommer att hållas den 25 september i Växjö och till hösten finns också möjlighet att gå en föreläsningsserie i Lågaffektivt förhållningssätt. Läs gärna mer om detta under utbildningar.

Glad sommar!


2019-02-06

Utbildning i Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

Vårens utbildning i SON-R kommer att hållas i Växjö den 8 april, med uppföljning den 10 september. Läs mer och anmäl dig här.


2018-09-04

Utbildning i SON-R; Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

Då efterfrågan varit stor kommer en ny utbildning i det ickeverbala begåvningsinstrumentet SON-R att hållas under hösten. En grundutbildning hålls den 15 oktober och en uppföljande utbildning hålls den 11 december 2018.
För information och anmälan klicka här.


2018-04-16

Utbildning i SON-R; Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

Utbildning i det ickeverbala begåvningsinstrumentet SON-R kommer att äga rum den 19 juni 2018 i centrala Växjö.


2018-02-01

Den 1 mars flyttar verksamheten in i de nya lokalerna på Kungsgatan i Växjö. Vårens kalender börjar fyllas på med handledningar och utbildningar, men det finns gott om utrymme för fler uppdrag så hör gärna av dig om du är intresserad!