Intresserad av information om framtida utbildningar för psykologer? Anmäl dig till nyhetsbrevet så håller du dig uppdaterad!

Utbildning för psykologer:

Trauma och neuropsykologisk utredning

Många utredande psykologer brottas med frågan kring hur vi ska tolka testresultat och symtom när vi vet att ett barn har varit med om potentiellt traumatiserande händelser. Nu finns möjligheten att få öka sin kompetens kring trauma och utredning genom två kvällsföreläsningar med Sabina Gušić. Sabina är leg psykolog och fil dr i klinisk psykologi. Hon har över 15 års erfarenhet av att arbeta kliniskt med och undervisa om bedömning, utredning och behandling av komplex traumarelaterad psykiatrisk problematik hos barn och unga. Under dessa två kvällar kommer vi fokusera på följande:  

  • Trauma och traumatisk stress hos barn och unga. Konsekvenser av svåra barndomsupplevelser med särskilt fokus på PTSD, komplex PTSD och traumarelaterad dissociation. 
  • Samband mellan trauma, traumatisk stress och neuropsykiatriska tillstånd hos barn och unga. 
  • Vad vet vi om hur trauma och traumatisk stress påverkar utveckling och kognitiv förmåga?
  • Utredning och bedömning av traumarelaterade svårigheter i en NP-utredningskontext. 
  • Utredning och bedömning av NP-frågeställningar i närvaro av trauman, omsorgssvikt och migration-/flykterfarenheter. 
  •  Traumamedvetet bemötande vid NP-utredning och återkoppling. 
  • Kliniska erfarenheter och exempel på hur att förstå framförallt ADHD, autism och IF i samband med trauma och omsorgssvikt under barndomen. Vi fokuserar särskilt på om/när man ska behandla traumarelaterad psykiatrisk problematik före NP-utredning, vad detta har för konsekvenser för insatser och stöd samt möjliga sätt att förstå skillnaden mellan hur dessa tillstånd påverkar barnet.

Den här utbildningen har redan hållits.

Om du är intresserad av att få information när den ges igen, prenumerera gärna på nyhetsbrevet.


Utbildningen ges digitalt via Zoom och för att möjliggöra gemensamma diskussioner är antalet platser begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega. Om ni är flera från samma arbetsplats som vill delta är det en anmälan per deltagare. Det är inte tillåtet att anmäla endast en deltagare med intentionen att låta hela arbetsgruppen delta eller att dela länken med någon annan.

Anmälan Trauma och NP-utredning

OBS! När du klickat på "skicka" kommer du att få försäkra systemet om att du inte är en robot, du måste klicka "skicka" en gång till efter det för att din anmälan ska gå iväg. 

Inom några dagar bör du få en bekräftelse via e-post och länkar till utbildningen skickas ut ca 2 veckor innan. Om du inte fått någon bekräftelse, vittja din skräppost eller kontakta arrangören.

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.

Har du frågor? Kontakta arrangören via den här länken