Utbildningar

Johanna Hellberg Psykologkonsultation anordnar utbildningar och kompetensutveckling både riktade specifikt till psykologer och till andra professioner. Specialistområden är barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade funktionshinder och lågaffektivt bemötande. Både orienterande introduktionsföreläsningar och mer gedigna implementeringsprojekt erbjuds. Ta gärna kontakt om du vill veta mer och diskutera vad din organisation skulle ha behov av.

Utbildningar riktade till psykologer gäller framförallt neuropsykologisk utredning och testinstrumentet SON-R (läs mer om utbildning i SON-R här).

Save the date:

Under hösten håller Hellberg Psykologkonsultation  en introduktionsutbildning i Lågaffektivt förhållningssätt tillsammans med Anders Liljeqvist, Trygg Elev. Utbildningen ges under tre eftermiddagar den 17 oktober, 24 oktober och den 7 november och riktar sig framförallt till dig som arbetar inom förskola/skola men också till dig som är nyfiken på att veta mer om Lågaffektivt förhållningssätt. Anmäl dig här eller maila om du vill ha mer information om detta.