Utbildningar

Johanna Hellberg Psykologkonsultation anordnar utbildningar och kompetensutveckling både riktade specifikt till psykologer och till andra professioner. Specialistområden är barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade funktionshinder och lågaffektivt bemötande. Både orienterande introduktionsföreläsningar och mer gedigna implementeringsprojekt erbjuds. Ta gärna kontakt om du vill veta mer och diskutera vad din organisation skulle ha behov av.

Utbildningar riktade till psykologer gäller framförallt neuropsykologisk utredning och testinstrumentet SON-R (läs mer om utbildning i SON-R här).