Utbildningar

Johanna Hellberg Psykologkonsultation arrangerar utbildningar och kompetensutveckling både riktade specifikt till psykologer och till andra professioner. Specialistområden är barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och lågaffektivt bemötande. Både orienterande introduktionsföreläsningar och mer gedigna implementeringsprojekt erbjuds. Ta gärna kontakt om du vill veta mer och diskutera vad din organisation skulle ha behov av.

Utbildningar riktade till psykologer gäller både neuropsykologisk utredning och testinstrumentet SON-R (läs mer om utbildning i SON-R här), men andra utbildningar riktade psykologer arrangeras också.


Vill du hålla dig uppdaterad om framtida utbildningar som riktar sig till psykologer? Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet via formuläret nedan.