Verksamheten drivs av Johanna Hellberg, som är legitimerad psykolog, utbildad vid Lunds universitet och tog examen 2005. Johanna har också en specialistbehörighet inom neuropsykologi. Hon har bred erfarenhet av att jobba med barn och deras nära vuxna och har arbetat inom olika verksamheter, som exempelvis elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri, neurologiskt utredningsteam och barn- och ungdomshälsa.

"Jag har en grundläggande övertygelse att varje människa gör sitt allra bästa i varje given situation. Detta är min utgångspunkt oavsett om jag möter människor i en handledningssituation, i samband med en neuropsykologisk utredning, under en föreläsning eller i något annat möte. Jag kommer ofta i kontakt med barns nära vuxna utifrån att barnet uppvisar någon form av beteende som utgör ett problem eller skapar oro hos dem som finns runtomkring. Min utgångspunkt är då att barnet signalerar att dess förmågor inte räcker till för att möta upp mot omvärldens krav. Utifrån detta jobbar jag med att hjälpa de vuxna att hitta strategier och förhållningssätt som ökar förutsättningarna för att kraven på barnet anpassas så att de istället utgör en möjlighet till utveckling, meningsfullhet och självständighet. Jag väljer därför att arbeta med metoder som stämmer överens med dessa utgångspunkter, som exempelvis det lågaffektiva förhållningssättet och Collaborative and Proactive Solutions (CPS)."

Hellberg Psykologkonsultation AB 559185-0085 är godkänd för F-skatt.

Johanna Hellberg är medlem i Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna, samt Nätverket Lågaffektiva psykologer.