Utbildning

En utbildning kan vara allt från en enstaka föreläsning till en mer omfattande utbildningsinsats, beroende på vilken förändring du vill se i din organisation. Vi kan också erbjuda ett organisationsstöd om ni själva vill driva en större utbildningsinsats eller organisationsförändring. 

Vi har stor erfarenhet av att implementera och utbilda i CPS (Collaborative and Proactive Solutions) och det lågaffektiva förhållningssättet.

Gällande utbildningar som riktar sig till psykologer erbjuds utbildningar bland annat i neuropsykologisk utredning, utredning gällande barn med flerspråkighet och testinstrumentet SON-R.  

Utbildningar och föreläsningar erbjuds både på uppdrag men arrangeras också i egen regi eller tillsammans med någon samarbetspartner. Se under aktuellt om det just nu arrangeras någon utbildning som du söker. Om du har ett önskemål gällande en föreläsning eller utbildning som inte omnämns här hör gärna av dig via e-mail.


Handledning

När man jobbar med människovårdande yrken löper man en högre risk för stress och utmattningssymtom. Att gå  i regelbunden handledning, som arbetslag eller enskilt, kan vara ett sätt att få diskutera och reflektera över de svåra situationer man ställs inför i arbetet och på så sätt hitta nya vägar att tillsammans göra arbetet mer hanterbart. Regelbunden handledning utgör en möjlighet för både professionell och personlig utveckling.

Ibland kan man också behöva träffa en psykolog för att konsultera i någon specifikt ärende där man som professionell upplever att man "provat allt" men ändå står med en känsla av maktlöshet och handfallenhet. Målet med handledningen blir då att kartlägga situationen tillsammans och utifrån detta förstå hur man som professionell kan påverka situationen genom att arbeta med sitt eget beteende och förhållningssätt.

Vidare erbjuds handledning till psykologer som arbetar med utredning samt PTP-handledning. 

Just nu finns möjlighet att anmäla sig till en handledningsgrupp för skolpsykologer. Mer information hittar du här.


Utredning

Neuropsykologiska utredningar gällande barn och tonåringar erbjuds framförallt till skolor, men också andra verksamheter där det finns behov av att förstå barns neuropsykologiska funktioner bättre. En psykologutredning syftar alltid till att kartlägga bannets styrkor och svårigheter samt att svara på en frågeställning. Frågeställningen gäller ofta om barnet har några specifika svårigheter som hindrar dess förmåga att tillgodogöra sig undervisningen eller om barnet har generella svårigheter som exempelvis en försenad kognitiv utveckling. Ibland undrar man över barnets begåvning och om föräldrarna skulle ha rätt att ansöka om en särskoleplacering för barnet.
Legitimerade psykologer jobbar under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att samtalen journalförs, att stark sekretess gäller och att båda vårdnadhavarna måste samtycka till att utredningen genomförs och att de har en förståelse vad det innebär. Det är viktigt att både uppdragsgivare, vårdnadshavare och utredande psykolog är överens om syftet med utredningen innan den påbörjas.

Om du är förälder och har blivit erbjuden en utredning hos Johanna Hellberg Psykologkonsultation via skolan kan du läsa här om hur en utredning vanligtvis går till inom skolans ram.