Utbildning för psykologer:

Språkstörning, dyslexi och relaterade svårigheter

Antalet barn och ungdomar med språkstörning är stort. Forskning visar att ca 10 % har en medfödd nedsättning i sin språkliga förmåga som är så stor att den riskerar att påverka skolgång och vardagsliv. Vi är många utredande psykologer som känner att vi behöver fördjupa vår kunskap gällande språkstörning och bedömning av språkliga förmågor för att kunna göra en mer heltäckande bedömning av kognitiva förmågor. Nu erbjuds ytterligare en gång, en tre dagar lång utbildning med fokus på språkstörningar, riktad till psykologer. Programmet är lite uppdaterat sedan den förra utbildningen och en dag kommer att ägnas åt dyslexi.

Efter utbildningen förväntas deltagarna ha en förståelse för vad språkstörning och dyslexi är, hur språkliga svårigheter påverkar övriga kognitiva förmågor och ha en fördjupad kunskap gällande differentialdiagnoser.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen består av två dagar då vi fördjupar kunskapen kring språkstörning och språkutvecklling. Den andra delen består av en heldag om dyslexi, bedömning och åtgärder. Du kan välja om du vill gå utbildningen i sin helhet och delta alla tre dagarna. Det är också möjligt att välja om du vill gå del 1(Språkstörning) eller del 2 (Dyslexi).

De två första dagarna kommer vi bland annat att få höra psykolog Emma Bergström föreläsa om normal språkutveckling, Nelli Kalnaks uppskattade föreläsning om språkstörning, Eva-Kristina Salamehs inspirerande föreläsning om skillnaden mellan språkstörning och andraspråksutveckling. Den tredje dagen fokuserar vi på dyslexi och då kommer vi att få höra Emma Lindeblad och Linda Fälth.

Datum: 7-8 oktober (Språkstörning) och 9 oktober (Dyslexi)
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: Del 1 Språkstörning (7-8 oktober) 5000:- ex moms

                      Del 2 (9 oktober) Dyslexi  3000:- ex moms.

Vid bokning av alla tre utbildningsdagarna samtidigt ges 500:- rabatt.

Anmälan: Genom formuläret nedan.  

Observera att utbildningen ges i digitalt via Zoom

Bekräftelse lämnas via e-mail till deltagarna senast två veckor innan kursdatum, då faktura också skickas ut. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega.

Den här utbildningen har redan hållits. Eftersom det var stor efterfrågan kan det hända att den ges igen. Du kan lämna intresseanmälan till den via anmälningsformuläret nedan. Det räcker då med att du fyller i din e-mailadress och namn och markerar att du önskar få information om utbildningen.

Anmälan till Språkstörning, dyslexi och relaterade svårigheter

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.