Intresserad av info om framtida utbildningar för psykologer? Anmäl dig till nyhetsbrevet så håller du dig uppdaterad!

Utbildning för psykologer:

Språkstörning, dyslexi och relaterade svårigheter

Den här utbildningen har redan hållits. Eftersom det var stor efterfrågan kan det hända att den ges igen. Du kan lämna intresseanmälan till den via anmälningsformuläret nedan. Det räcker då med att du fyller i din e-mailadress och namn och markerar att du önskar få information om utbildningen. Eller så anmäler du dig till nyhetsbrevet och får information några gånger per år om nya utbildningar riktade till psykologer.

Antalet barn och ungdomar med språkstörning är stort. Forskning visar att ca 10 % har en medfödd nedsättning i sin språkliga förmåga som är så stor att den riskerar att påverka skolgång och vardagsliv. Vi är många utredande psykologer som känner att vi behöver fördjupa vår kunskap gällande språkstörning och bedömning av språkliga förmågor för att kunna göra en mer heltäckande bedömning av kognitiva förmågor. Nu erbjuds ytterligare en gång, en tre dagar lång utbildning med fokus på språkstörningar, riktad till psykologer. Programmet är lite uppdaterat sedan den förra utbildningen och en dag kommer att ägnas åt dyslexi.

Efter utbildningen förväntas deltagarna ha en förståelse för vad språkstörning och dyslexi är, hur språkliga svårigheter påverkar övriga kognitiva förmågor och ha en fördjupad kunskap gällande differentialdiagnoser.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen består av två dagar då vi fördjupar kunskapen kring språkstörning och språkutvecklling. Den andra delen består av en heldag om dyslexi, bedömning och åtgärder. Du kan välja om du vill gå utbildningen i sin helhet och delta alla tre dagarna. Det är också möjligt att välja om du vill gå del 1(Språkstörning) eller del 2 (Dyslexi).

De två första dagarna kommer vi bland annat att få höra psykolog Emma Bergström föreläsa om normal språkutveckling, Nelli Kalnaks uppskattade föreläsning om språkstörning, Eva-Kristina Salamehs inspirerande föreläsning om skillnaden mellan språkstörning och andraspråksutveckling. Den tredje dagen fokuserar vi på dyslexi och då kommer vi att få höra Emma Lindeblad och Linda Fälth.

Anmälan till Språkstörning, dyslexi och relaterade svårigheter

OBS! När du klickat på "skicka" kommer du att få försäkra systemet om att du inte är en robot, du måste klicka "skicka" en gång till efter det för att din anmälan ska gå iväg.

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.