Lågaffektivt förhållningssätt i skola och förskola

Den här utbildningen har redan ägt rum. Om du är intresserad av framtida utbildningar, lämna en intresseanmälan via formuläret nedan.

Lägger du mer tid på att hantera konflikter än du skulle vilja? Har du svårt att få barnen/eleverna att göra som du förväntar dig? I skolan och förskolan idag upplever många ett ökat behov av metoder för att hantera problemskapande beteende. Många vittnar om att bristen på detta leder till en ökad stress och en känsla av att man som pedagog inte bara får utöva sitt yrke utan också förväntas hantera problem som ligger utanför ens eget kompetensområde.  

Den här föreläsningsserien går igenom grundprinciperna som det lågaffektiva förhållningssättet vilar på. Utifrån deltagarnas egna exempel och erfarenheter problematiseras och konkretiseras det lågaffektiva förhållningssättet, vilket möjliggör att deltagarna kan ta med sig de nya kunskaperna in i verksamhetens vardag. 

Under föreläsningarna bemöts och förklaras också missuppfattningar som att det lågaffektiva förhållningssättet skulle innebära en passiv låt-gå-pedagogik som lämnar pedagoger maktlösa. Du får en ökad förståelse för hur det istället innebär ett professionellt bemötande som minskar problemskapande beteenden och som följer barnkonventionen och förskolans/skolans demokratiska uppdrag.

Efter föreläsningsserien förväntas deltagarna ha en ökad förståelse för det lågaffektiva förhållningssättet och varför det bör ha en självklar plats i dagens förskolor och skolor samt vad det kan göra för en ökad måluppfyllelse. Föreläsningsserien vänder sig till dig som arbetar i förskola/skola, men om du är verksam inom något annat område och vill lära dig mer om lågaffektivt förhållningssätt så kommer du också ha stor nytta av föreläsningarna.

Föreläsningarna bygger på varandra, men du kan välja att gå hela serien eller endast någon av föreläsningarna om du redan har en god förförståelse för det lågaffektiva förhållningssättet. 

Föreläsning 1 Hur uppfostrar vi barn och unga i ett samhälle som kräver ansvar istället för lydnad? Föreläsningen tar upp hur det lågaffektiva förhållningssättet kan ge oss viktiga redskap när våra gamla uppfostringsmetoder inte längre har samma effekt. 
Föreläsning 2 djupdyker i några av de grundprinciper som det lågaffektiva förhållningssättet vilar på.  Föreläsningen utgår även från deltagarnas egna erfarenheter för att koppla teorierna till den egna vardagen. 
Föreläsning 3 Hur gör jag när det smäller? Den tredje föreläsningen diskuterar affekter och hur vi kan förhålla oss för att minska affektiva utbrott hos dem vi möter.

Utbildningen anordnas tillsammans med Anders Liljekvist, Trygg Elev. För att komma i kontakt med föreläsarna maila
Johanna Hellberg:  johanna (a) psykologkonsultation.se
Anders Liljekvist: anders.liljekvist (a )tryggelev.se

Ladda ner programmet här :

 
Intresseanmälan lågaffektivt förhållningssätt

OBS! När du klickat på "skicka" kommer du att få försäkra systemet om att du inte är en robot, du måste klicka "skicka" en gång till efter det för att din anmälan ska gå iväg.

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.