Utbildning för psykologer:

Intellektuell funktionsnedsättning

Den här utbildningen har redan hållits.


Intresserad av info om framtida utbildningar för psykologer? Anmäl dig till nyhetsbrevet så håller du dig uppdaterad!

En stor del av  Sveriges utredande psykologer har i uppdrag att ta ställning till intellektuell kapacitet och att ställa diagnos gällande intellektuell funktionsnedsättning.  En livslång diagnos som påverkar stora delar av individens fungerande. Att ha gedigen kunskap om både utredning, diagnosticering och hur vi kan stötta individer med IF till ett självständigare liv, är grundläggande för detta viktiga uppdrag. Nu erbjuds för tredje gången en utbildning med fokus på intellektuell funktionsnedsättning ur olika perspektiv. Föreläsare är Ida Lindblad, som är leg psykolog och har disputerat med fokus på intellektuell funktionsnedsättning och andra utvecklingsrelaterade begränsningar. 

De teman som kommer att beröras under de två dagarna är:

  • Intellektuell funktionsnedsättning – en historisk tillbakablick
  • Teoretisk genomgång av diagnostik, utredning och komorbiditet
  • ESSENCE
  • Att prata om intellektuell funktionsnedsättning - återkoppling
  • Intellektuell funktionsnedsättning ur ett behovs- och sårbarhetsperspektiv
  • Intellektuell funktionsnedsättning och föräldraskap

Efter utbildningen förväntas deltagarna ha en fördjupad kunskap både gällande utredning och diagnostik av intellektuell funktionsnedsättning, men också hur funktionsnedsättningen påverkar individens vardag ur olika aspekter. Kunskap om hur funktionsnedsättningen påverkar individens vardagsliv utgör en stor del av den kompetens som behövs för att ta ställning till diagnos, varför stor vikt också läggs vid detta. Många exempel kommer att knyta an till arbetet med barn och ungdomar, men flera deltagare som arbetar med vuxna har också uttryckt att de haft stor glädje av utbildningen.

 
 
 

Målgrupp: Legitimerade psykologer och PTP-psykologer som vill fördjupa sin kunskap gällande Intellektuell funktionsnedsättning.

Bekräftelse kommer via e-mail till deltagarna. Senast två veckor innan kursdatum skickas länkar och fakturor ut. Kontrollera din e-post om du saknar bekräftelse eller länkar.  Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega. En anmälan gäller för en deltagare och det är inte tillåtet att dela länken mellan kollegor.

Det är inte möjligt att anmäla sig till den här utbildningen längre. Lämna gärna en intresseanmälan om du önskar att den arrangeras igen.

OBS! När du klickat på "skicka" kommer du att få försäkra systemet om att du inte är en robot, du måste klicka "skicka" en gång till efter det för att din anmälan ska gå iväg. 

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.

Du bör få en bekräftelse via e-mail inom några dagar. Om du inte får denna kontakta Johanna Hellberg.