Utbildning för psykologer:

Intellektuell funktionsnedsättning

Intresserad av info om framtida utbildningar för psykologer? Anmäl dig till nyhetsbrevet så håller du dig uppdaterad!

En stor del av  Sveriges utredande psykologer har i uppdrag att ta ställning till intellektuell kapacitet och att ställa diagnos gällande intellektuell funktionsnedsättning.  En livslång diagnos som påverkar stora delar av individens fungerande. Att ha gedigen kunskap om både utredning, diagnosticering och hur vi kan stötta individer med IF till ett självständigare liv, är grundläggande för detta viktiga uppdrag. Nu erbjuds 3 dagar med fokus på intellektuell funktionsnedsättning ur olika perspektiv.

Efter utbildningen förväntas deltagarna ha en fördjupad kunskap både gällande utredning och diagnostik av intellektuell funktionsnedsättning och hur funktionsnedsättningen påverkar individens vardag ur olika aspekter. Den tredje dagen läggs ett särskilt fokus på utredning av IF hos gruppen nyanlända.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen består av två dagar då vi fördjupar kunskapen kring intellektuell funktionsnedsättning och föreläsare är Ida Lindblad, som är leg psykolog och har disputerat med fokus på intellektuell funktionsnedsättning och andra utvecklingsrelaterade begränsningar.

Den andra delen består av en heldag om nyanlända och utredning av IF, då Katja Klein föreläser och delar med sig av sina kunskaper. Katja är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av mottagande till grundsärskola.

Du kan välja om du vill gå utbildningen i sin helhet och gå alla tre dagarna. Det finns också möjlighet att välja om du vill gå del 1 (Intellektuell funktionsnedsättning) eller del 2 (Nyanlända och IF).

 

Utbildningen är nu fullsatt. Förhoppningsvis kommer en ny omgång av denna utbildning att erbjudas under våren. Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet så missar du ingen information om framtida utbildningar.

 

Datum: 14-15 oktober  (Intellektuell funktionsnedsättning) och 18 november (Nyanlända och IF)
Tid: Ej klart ca 8:30-16:00
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: Dag 1 och 2 Intellektuell funktionsnedsättning 5500:- ex moms (denna del av utbildningen är nu fullsatt)

    Dag 3 Nyanlända och IF 3500:- ex moms 

    Vid bokning av alla tre utbildningsdagarna samtidigt ges 500:- rabatt. 

Anmälan: Utbildningen är fullsatt

Målgrupp: Legitimerade psykologer och PTP-psykologer som vill fördjupa sin kunskap gällande Intellektuell funktionsnedsättning.

Bekräftelse lämnas via e-mail till deltagarna senast två veckor innan kursdatum, då faktura också skickas ut. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega.

Anmälan

OBS! När du klickat på "skicka" kommer du att få försäkra systemet om att du inte är en robot, du måste klicka "skicka" en gång till efter det för att din anmälan ska gå iväg. 

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.

Du bör få en bekräftelse via e-mail inom några dagar. Om du inte får denna kontakta Johanna Hellberg.