Utbildning för psykologer:

Helhetsbedömning av IF för nyanlända

Ibland räcker inte våra standardiserade instrument riktigt till. Det blir extra tydligt när det gäller utredning av intellektuell funktionsnedsättning hos barn som under sin skoltid anlänt till Sverige. Vad gör vi då och vilka andra instrument finns att tillgå?

Sedan 2015 har antalet nyanlända ökat. I denna grupp finns barn med olika funktionsnedsättningar som t ex IF. Hur utreder vi dem på bästa sätt?

 Under en heldag delar Katja Klein med sig av sina kunskaper. Hon är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av mottagande till grundsärskola och verksam i Göteborgs Stad. Katja är också aktiv inom ett yrkesnätverk för psykologer som arbetar med mottagande till grund- och gymnasiesärskola inom Psykologförbundet. Nätverket driver bla kvalitetsfrågor inom området.

 I föreläsningen ingår:

·     En introduktion till utvecklingsstörning- vikten av att veta vad en utvecklingsstörning är, yttrar sig och symtom?

·     Vad vet vi om gruppen nyanlända?

·     Anamnestagning och adaptiv förmåga- vad är viktigt att tänka på?

·     Kulturformuleringsintervjun med tilläggsmoduler enl. DSM-5

·     Katjas egen anamnesmall

·     Hur och vilka tester kan vi använda?

·     Hur tänka kring helhetsbedömning t ex differentialdiagnostik/samsjuklighet och diagnos?

·     Fallbeskrivningar

Datum: 4 mars 2020
Tid: 8:30-16:30
Plats: IOGT-NTO, Vattentorget 1, Viktoriasalen, Växjö
Kostnad: 2 900:- ex moms
Anmälan: Genom formuläret nedan.  

Den här utbildningen har redan hållits.  Eftersom det var stor efterfrågan planeras en till omgång någon gång under 2021. Du kan lämna intresseanmälan till den via anmälningsformuläret nedan. Det räcker då med att du fyller i din e-mailadress och namn och markerar att du önskar få information om utbildningen.

Bekräftelse lämnas via e-mail till deltagarna senast två veckor innan kursdatum, då faktura också skickas ut. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega.

Anmälan

Genom att fylla i formuläret och klicka på "SKICKA" ger du samtycke till lämnade personuppgifter sparas av Hellberg Psykologkonsultation AB i syfte att kunna kommunicera med kursdeltagarna.